Απολογισμός του 26ου Εκτάκτου Καταστατικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

by 11:00 π.μ. 0 σχόλιαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 27/2/2016 έλαβε χώρα στην Αθήνα το 26ο Έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας για θέματα τροποποίησης μέρους των καταστατικών διατάξεων. Από το σύνολο των 99 παρόντων αντιπροσώπων υπερψήφισαν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 80 εξ αυτών, ενώ οι αντιπρόσωποι του συνδυασμού μας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.ΚΙ.Δ.Α. – ΝΕ.Σ.Π.Α.Α.» δεν συναίνεσαν διαβλέποντας ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν εξυπηρετούν την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού μας κινήματος, αλλά αφορούν απλά και μόνο την προσαύξηση και τον τρόπο κατανομής θέσεων.
Ειδικότερα, τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων ήταν αφενός μεν η διεύρυνση κατά τεσσάρων επιπλέον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, αγγίζοντας τελικά τις 19 έδρες από τις 15 που είναι σήμερα, και αφετέρου δε η άρση του «ασυμβιβάστου» που περιορίζει την εκλογή ορισμένων προσώπων σε συγκεκριμένες θέσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Ο συνδυασμός μας ωστόσο κινούμενος στη λογική της διευρυμένης «βάσης» για τη μεγιστοποίηση της δημοκρατικής συμμετοχικής διαδικασίας και όχι σε αυτήν της διευρυμένης «κορυφής» έθεσε εξ αρχής τον προβληματισμό του και υπερασπίστηκε με όλες του τις δυνάμεις τις ιδέες του συνδικαλιστικού κινήματος, καταψηφίζοντας τις σχετικές τροποποιήσεις, θέτοντας παράλληλα τον προβληματισμό για ενδεχόμενο περιορισμό των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε 11 μέλη και τη διεύρυνση του «ασυμβιβάστου» σε όλες τις έδρες του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

Παρ’ όλα αυτά το πέρας του Συνεδρίου βρήκε το συνδικαλιστικό μας κίνημα ενωμένο και ακόμη πιο δυνατό προκειμένου αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του δημοκρατικού διαλόγου τον οποίο ωστόσο, κάποιοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να διαταράξουν. 


Η Γραμματεία της Ανοικτής ΚΙνησης Δημοκρατών Αξιωματικών (Α.ΚΙ.Δ.Α.)


Διαχειριστής

Α.ΚΙ.Δ.Α.

Aνοιχτή Κίνηση Δημοκρατών Αξιωματικων.