Ενημέρωση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2015-Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας προηγουμένων ετών

by 1:53 μ.μ. 0 σχόλια

Την 05-04-2016 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών ( ΠΟΛ 1041 /ΦΕΚ Β-926) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την ορθή υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων του οικονομικού έτους 2015.

Πέραν της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φέτος υποχρεούμαστε να προβούμε σε τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας για τα αναδρομικά των μισθών των προηγούμενων ετών, οι οποίες θα γίνονται αυτοπρόσωπα (όχι μέσω ΤΑXISNET) και χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις αρκεί βέβαια να υποβληθούν μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών.
Επισημαίνεται ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουμε θα αφορούν μόνο την τροποποίηση και όχι το σύνολο της δήλωσης.
Τέλος, οι ηλεκτρονικές Βεβαιώσεις Αποδοχών είναι ήδη διαθέσιμες μέσω της σχετικής εφαρμογής του POLICEONLINE.


Μαρία ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Αστυνόμος Β΄
Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής
Μέλος Α.ΚΙ.Δ.Α. Διαχειριστής

Α.ΚΙ.Δ.Α.

Aνοιχτή Κίνηση Δημοκρατών Αξιωματικων.